monkey business

Význam: tento idiom se používá k označení skopičin a nepravostí různých stupňů závažnosti (od neposlušných dětí po zpronevěru)

Překlad: vylomenina, nepravost, darebáctví, lumpárna, všivárna, křivárna, sviňárna (dle kontextu)

Ukázkové věty:

  • Cut out the monkey business and focus on your work, or you will fail the class! (Nech těch skopičin a soustřeď se na práci, nebo propadneš!)
  • His tax returns are highly suspicious. I think he has been up to some monkey business. (Jeho daňová přiznání jsou hodně podezřelá. Myslím, že páchal nějaké nepravosti.)
  • Don’t get involved in any monkey business online. It would be easy to track you down. (Nedělej na internetu nic nelegálního. Bylo by jednoduché tě vystopovat.)

Podobné idiomy:

  • funny business (stejný význam)
  • monkey around (spíše méně závažné skopičiny a vylomeniny, dětinské chování)

Podrobně

Chcete se lépe vyznat v anglických idiomech?