grab a bite

Význam

  • zakousnout něco
  • dát si něco k snědku

Ukázkové věty

  • „Wanna grab a bite after work?“ (Nezajdeme po práci na jídlo?)
    „Sorry, can’t. Rain check?“ (Sorry, nemůžu. Později?)
  • I don’t have time for lunch. I guess I’ll just grab a quick bite before the meeting. (Nemám čas na oběd, takže nejspíš jenom něco zakousnu před poradou.)