white as a sheet

Význam & překlad

  • neobvykle bledý (typicky kvůli nemoci, vyděšení apod.)
  • bílý jako stěna

Ukázkové věty

  • After they gave him the bad news, he was white as a sheet. (Když mu řekli tu špatnou zprávu, byl bílý jako stěna.)
  • Are you okay? You’re white as a sheet! (Není ti nic? Jsi bílý jako stěna!)

Chcete se lépe vyznat v anglických idiomech?