when hell freezes over

Význam: až naprší a uschne