toss some cookies

Význam: hodit šavli, zvracet
 
Ukázkové věty:
  • Be careful, she could toss some cookies at any moment.
  • He will toss cookies all night.
Poznámky:
  • používá se i varianta bez some: toss cookies