the ship has sailed

Význam: vhodná příležitost už pominula, tenhle vlak už ujel
Poznámky: 
  • používá se také that ship has sailed, stejný význam má that train has left the station