the jury is (still) out

Význam & překlad

  • ještě není rozhodnuto
  • ještě se neví
  • stále není jasné

Kolokace & použití

  • the jury is (still) out on
  • the jury is (still) out on whether

(co jsou to kolokace?)

Ukázkové věty

  • The jury is still out on whether the economy will be able to avoid a recession. (Stále není jasné, zda se ekonomice podaří vyhnout recesi.)

Poznámky

  • Jury je v angličtině porota. Ta o svém rozhodnutí debatuje mimo soudní síň, takže dokud je out, ještě není rozhodnuto.