take its toll

Význam

  • vybrat si svou daň
  • mít negativní dopad na něco

Kolokace & Použití

  • take its toll (sloveso)
  • take a toll (sloveso)
  • take a heavy toll (pro zdůraznění)
  • take its toll on (vybrat si svou daň na někom/něčem)

(co jsou to kolokace?)

Ukázkové věty

  • The constant noise took its toll on his hearing. (Neustálý hluk si vybral svou daň na jeho sluchu.)
  • The recessions has taken a toll in the north of the country. (Recese si vybrala svou daň/měla negativní dopady na severu země.)

Chcete se lépe vyznat v anglických idiomech?