smartass

Význam: chytrolín, mudrlant
 
Ukázkové věty: 
  •  You can be a real smartass, Tom.
Poznámky: 
  • používá se také smart-arse (méně často)
  • podobný význam mají smart aleck, wise guy, wiseacre, wiseass, know-it-all