once in a blue moon

Význam: jednou za uherský rok, zřídka
 
Ukázkové věty:
  • I only get to see Mark once in a blue moon.