on Greek calends

Význam: na svatýho Dyndy, nikdy
 
Ukázkové věty:
  • You lent Peter more money? I expect he will pay you back on Greek calends.
Poznámky:
  • podle kontextu se pojí i s jinými předložkami, například:
      • at Greek calends
      • till Greek calends
  • používá se také varianta s k: Greek kalends