not one iota

Význam: ani trošičku; ani ň; ani v nejmenším
 
Ukázkové věty: 
  • But you will not influence me one iota!
    (Black Books, s01e02)
Poznámky: 
  • původ v Bibli (Matouš 5, 18. Angl.: For truly, I say to you, until heaven and earth pass away, not an iota, not a dot, will pass from the Law until all is accomplished. Český ekumenický: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane.)
  • iota = ióta, 9. písmeno řecké abecedy

Chcete se lépe vyznat v idiomech?

Tak to byste měli začít odebírat Anglofila! 🙂 Je to můj newsletter o angličtině & Británii, který vám zpříjemní každé pondělní ráno.

A je úplně zadarmo! Stačí se přihlásit k odběru: