monkey see, monkey do

Význam & překlad: opičit se (bezmyšlenkovitě někoho napodobovat)

Ukázková věta:

  • There is a certain „monkey see, monkey do“ kind of relationship between celebrities and their fans. (Fanoušci se po celebritách často opičí.)

Poznámka: Ve významu „opičit se po někomu“ se častěji používá ape (řidčeji taky monkey) jako sloveso:

  • Stop aping me! Come up with your own stuff! (Přestaň se po mně opičit! Vymysli si něco vlastního!)