make a monkey out of somebody

Význam & překlad: udělat z někoho pitomce

Ukázková věta:

  • Technology has a way of making a monkey out of everyone who tries to predict its future. (Technologie umí udělat pitomce z každého, kdo se pokouší předvídat její budoucnost.)