last word

Význam: poslední slovo
 
Ukázkové věty: 
  • I haven’t said my last word yet.