know something like the back of one’s hand

Význam: znát něco jako své boty