know something by heart

Význam: znát něco zpaměti

Chcete se lépe vyznat v anglických idiomech?