know something by heart

Význam: znát něco zpaměti