holier than Caesar’s wife

Význam: papežštější než papež

Chcete se lépe vyznat v anglických idiomech?