holier than Caesar's wife

Význam: papežštější než papež

Kam dál?