hit the books

Význam: šrotit, šprtat

Chcete se lépe vyznat v anglických idiomech?