have a beef with someone/something

Význam: mít s někým/něčím problém, neshodnout se s někým

Ukázkové věty:

  • Why does Janet have a beef with me?

Navrhla: Janet