has the cat got your tongue

Význam: Oněměl jsi?
 
Ukázkové věty: 
  • What’s the matter? Has the cat got your tongue?

Chcete se lépe vyznat v anglických idiomech?