give up on

„Give up on (somebody/something)“ se v angličtině používá, když chcete říct, že nad někým lámete hůl nebo že se definitivně něčeho (nápadu, myšlenky) vzdáváte:

  • I gave up on the idea of becoming the President years ago. (Myšlenky stát se prezidentem jsem se vzdal už před lety.)
  • Don’t give up on Peter just yet. I think he might surprise you. (Ještě nad Petrem hůl nelámej. Myslím, že tě může překvapit.)

Samotné „give up“ znamená „vzdát se“.