from time to time

Význam: čas od času
 
Ukázkové věty: 
  •  John visits his grandmother at her house from time to time.