feel something in one’s bones

Význam: cítit něco v kostech, mít předtuchu

Chcete se lépe vyznat v anglických idiomech?