drive someone up the wall

Význam: štvát někoho, rozčilovat někoho

Ukázkové věty:

  • My relatives really drive me up the wall.

Chcete se lépe vyznat v anglických idiomech?