burn one’s bridges

Význam: pálit mosty, přerušovat vazby na něco
 
Ukázkové věty: 
  • Peter really burned his bridges when he announced he was quitting.