better safe than sorry

Význam: podobné jako measure twice, cut once – dvakrát měř, jednou řež