beat a dead horse

Význam: dělat zbytečnou věc
 
Ukázkové věty: 
  • We’ve all moved on from this issue, so there’s no need to beat a dead horse.
Poznámky: 
  • existuje také varianta flog a dead horse se stejným významem