bag of nerves

Význam: uzlíček nervů, nervák
 
Ukázkové věty: 
  • When Peter failed his last exam, he became a bag of nerves.
Poznámky: 
  • kromě bag of nerves se používá také bundle of nerves