Proč radši nepoužívat biweekly

Předpony semi-bi- mají leccos společného. Obě pochází z latiny, obě se taky pojí s řadou stejných slov. Totožné ale nejsou. Tohle se o nich píše na Dictionary.com:

semi- a combining form borrowed from Latin, meaning “half,” freely prefixed to English words of any origin, now sometimes with the senses “partially,” “incompletely,” “somewhat”

bi- a combining form meaning “twice,” “two,” used in the formation of compound words

Za starých dobrých časů™, kdy tráva byla zelenější, lidi chodili v obleku i pro rohlíky a máslo stálo pár korun, v tom byl pořádek. Slova jako biweekly a bimonthly znamenala to, co by člověk podle významu předpony bi- čekal: jednou za dva týdny/měsíce. Semimonthlysemiweekly zase znamenalo dvakrát za měsíc/týden.

Jazyk je ale dílo lidské. Předpony se lidem pletly, a tak se rozdíl mezi nimi začal rozostřovat. U předpony bi- došlo k tomu, že začala přejímat i význam, který se dřív vyjadřoval pomocí semi-. Dneska jsme to dotáhli do situace, kdy si v definici slova biweekly na Dictionary.com přečtete následující:

adjective
1. occurring every two weeks.
2. occurring twice a week; semiweekly.

Dictionary.com

A jste nahraní. Když vám řeknu I will pay you biweekly, jak z toho máte poznat, kdy ode mě ty peníze uvidíte?

Co s tím?

Nemá moc smysl hořekovat nad nedůsledností mluvčích angličtiny. Slova s předponou bi- jsou dnes prostě poměrně nejednoznačná a je potřeba s tím počítat. Řada angličtinářských autorit (vedle Dictionary.com taky třeba Merriam-Webster) doporučuje se výrazům jako biweekly (biannually se tohle doporučení netýká, to si vysvětlíme později) raději vyhýbat, případně je v textu dovysvětlit. Nabízí se třeba formulace once every two X:

I will pay you biweekly.

I will pay you once every two weeks.

Když máte na mysli dvakrát za nějaké období, můžete zůstat u semi-:

I will pay you semiweekly. (Budu ti platit dvakrát týdně.)

Biannual a biennial

Aby to všechno nebylo tak jednoduché, musím ještě na závěr zmínit biannualbiennial:

biannual – půlroční, pololetní

biennial – opakující se jednou za dva roky

Rozdíl mezi nimi si určitě snadno zapamatujete, stačí si vybavit české slovo bienále (umělecká přehlídka konaná každý druhý rok). A ano, semiannual taky existuje, je to synonymum slova biannual. Podle Collins DictionaryGoogle Ngram je v britské angličtině častější biannual, v americké zase semiannual.

Rozdíl ve frekvenci biannual X semiannual

Líbil se vám tenhle článek?

Tak to byste měli začít odebírat Anglofila! 🙂 Je to můj newsletter, ve kterém vám každé pondělí v šest ráno vám pošlu kupu zajímavostí o angličtině a Británii přímo do vaší e-mailové schránky: