Rozdíl mezi momentary a momentous

Momentary i momentous jsou na první pohled podobná přídavná jména, každé má ale jiný význam.

Momentary i momentous jsou na první pohled podobná přídavná jména, každé má ale jiný význam. Momentary [moʊməntəri] se používá ve smyslu krátký nebo letmý:

  • Peter’s hesitation was only momentary. (Petrovo zaváhání bylo jen krátké.)

Momentous [məʊˈmentəs] zase znamená významnýdůležitý:

  • Whether or not to run for President was a momentous decision for him. (Zda má nebo nemá kandidovat na prezidenta pro něj bylo důležité rozhodnutí.)

Asi jste si všimli, že české slovo momentální (které se používá ve smyslu okamžitý) se nedá úplně dobře přeložit ani jedním z nich. Většinou si vystačíte s prostým current nebo present.