Anglofilův nekonečný kvíz

She __ the family estate from her grandfather.

The company paid him __ to keep him from revealing their secrets.

Která věta je správně?

Která věta je správně?