Hello there!

V tomhle nekonečném kvízu si můžete procvičit zajímavosti z Anglofila, newsletteru o angličtině & Británii a idiomy ze Slovníku idiomů.

  • V každém kole se vám vygenerují 4 náhodné otázky
  • Tlačítko „Grade me!“ vám ukáže správné odpovědi a stručné vysvětlení
  • Kvíz můžete opakovat do nekonečna & ještě dál

Happy quizzing! 🙂

P.S. tenhle box můžete zavřít křížkem nahoře

Anglofilův nekonečný kvíz

Let's __ to eat before we go to the movie.

The speaker smoothly segued __ a discussion about the economy.

With the benefit of __, we should have seen the warning signs.

I hit my __ and it really hurt!