Eventual není eventuální

Pozor na eventual, může to být zrádné slovo. Znamená totiž konečný nebo nastalý, takže ho není možné přeložit českým eventuální.

Pozor na eventual, může to být zrádné slovo. Znamená totiž konečný nebo nastalý, takže ho není možné přeložit českým eventuální (které se používá ve smyslu případnýmožný). Na to má angličtina k dispozici třeba slova possible nebo prospective:

  • The eventual aim is reunification. (Konečným cílem je znovusjednocení.)
  • We were discussing a possible move to Britain. (Bavili jsme se o eventuálním/případném stěhování do Británie.)

To samé platí taky pro příslovce eventually, které znamená konečněnebo časem, ne eventuálně. Mimochodem, v češtině je správně eventuální. Variantu s e (eventuelní) je lepší nepoužívat.

Původně se objevilo v Anglofilovi 25.