Emoji idiomy: KLÍČ

Zadání:

Správné odpovědi:

  1. it’s raining cats and dogs (padají trakaře)
  2. a piece of cake (něco jednoduchého, hračka)
  3. as the crow flies (vzdušnou čarou)
  4. cook the book (“optimalizovat” účetnictví)
  5. too many cooks spoil the broth (příliš mnoho kuchařů zkazí polévku)
  6. I could eat a horse (mám hlad jako vlk)
  7. buy a pig in a poke (kupovat zajíce v pytli)

Víc idiomů si můžete projít v mém Slovníku idiomů.