Frázové sloveso bring up

Pamatujete si ještě sloveso make up z desátého Anglofila? Dnešní bring up je oproti němu slaboch, má v podstatě jenom dva hlavní významy. Bring someone up znamená vychovávat někoho:

  • I was brought up by my aunt. (Vychovala mě moje teta.)
  • This boy was brought up by wolves. (Tenhle chlapec byl vychován vlky.)

Občas se taky používá, když mluvíme o okolnostech, které měly vliv na něčí dětství:

  • I was brought up in London. (Vyrostl jsem v Londýně.) – podobně se používá taky fráze born and raisedI was born and raised in Texas.
  • I was brought up on home cooking. (Vyrostl jsem na domácí stravě.)

Tohle frázové sloveso dalo vzniknout slovu upbringing, které znamená výchovaThe children had a strict upbringing. (Děti byly vychovány přísně.)

Bring something/someone up se zase používá ve smyslu zmínit něcozačít o něčem mluvit nebo vznést nějaké téma k diskusi:

  • Why did you have to bring it up? (Proč jsi to musela zmiňovat?)
  • He’s always bringing up his health problems. (Pořád mluví o svých zdravotních problémech.)

Kromě toho se ale taky používá v britské slangové angličtině ve smyslu vyzvracet něcoFortunately, I brought up the poison. (Ten jed jsem naštěstí vyzvracel.)

Líbil se vám tenhle článek?

Tak to byste měli začít odebírat Anglofila! 🙂 Je to můj newsletter, ve kterém vám každé pondělí v šest ráno vám pošlu kupu zajímavostí o angličtině a Británii přímo do vaší e-mailové schránky: