Rozdíl mezi borrow & lend

Půjčit a půjčit si od sebe v češtině dělí jenom zvratné zájmeno, angličtina má ale pro tyhle dva významy samostatná slovesa: borrowlend.

Borrow

Borrow se používá, když si vy od někoho něco půjčujete, a pojí se s předložkou from:

  • Can I borrow your pencil? (Můžu si půjčit tvoji tužku?)
  • John borrowed £5 from Tom. (John si od Toma půjčil pět liber.)

Lend

Lend se naopak používá, když vy někomu něco půjčujete. Používáme s ním předložku to. Je to nepravidelné sloveso, v minulém čase má tvar lent:

  • I never lend my phone to anyone. (Svůj telefon nikdy nikomu nepůjčuji.)
  • I lent him £50 but he never paid me back! (Půjčil jsem mu 50 liber, ale on mi to nikdy nevrátil!)
  • He lent me his car. (Půjčil mi svoje auto.)

Tady je stručné shrnutí:

  • borrow something from someone – půjčit si od někoho něco
  • lend something to someone – půjčit někomu něco

Jestli se vám to pořád plete, zkuste tuhle mnemotechnickou pomůcku, kterou si vymyslela jedna moje studentka: když si něco Berete, použijte Borrow. Rozdíl mezi borrow a lend si můžete procvičit v tomhle testu.

Líbil se vám tenhle článek?

Tak to byste měli začít odebírat Anglofila! 🙂 Je to můj newsletter, ve kterém vám každé pondělí v šest ráno vám pošlu kupu zajímavostí o angličtině a Británii přímo do vaší e-mailové schránky: