Boring, nebo bored?

Přípony -ed a -ing máte určitě spojené se slovesy. Tu -ingovou používáme v přítomném čase průběhovém, -ed zase u pravidelných sloves v minulém čase. Angličtina ale miluje dvě věci: aliteraci (zkuste říct desetkrát rychle za sebou Peter Piper picked a peck of pickled peppers) a používání stejného slova jako mnoho různých slovních druhů. A proto je v angličtině přehršel přídavných jmen zakončených na -ed a -ing.

Objevují se v párech. Máme bored i boringinterested i interesting a tak dál. A většinou u nich existuje stejný významový rozdíl: přídavná jména zakončená na -ing obvykle popisují vlastnost nějakého člověka nebo třeba situace, zatímco ta zakončená na -ed popisují, jak se člověk cítí, když je pod jejich vlivem. Takhle nám vznikají následující dvojice:

  • boring teacher je nudný učitel; když nějaký student musí sedět v jeho třídě, je z toho bored (znuděný)
  • depressing film je skličující film; když se na něj podíváte, budete z něj depressed (sklíčení)
  • tiring job je únavná práce; když ji někdo dělá, je z ní tired(unavený)
  • surprising gift je překvapivý dárek; když ho dostanete, budete surprised (překvapení)
  • interesting newsletter je zajímavý newsletter; jeho čtenáři se o něj proto zajímají (v angličtině jsou interested in it)

Podobných dvojic je v angličtině spousta, ale významový rozdíl mezi nimi funguje pořád stejně, takže by pro vás teď mělo být jednodušší se v nich zorientovat.

Líbil se vám tenhle článek?

Tak to byste měli začít odebírat Anglofila! 🙂 Je to můj newsletter, ve kterém vám každé pondělí v šest ráno vám pošlu kupu zajímavostí o angličtině a Británii přímo do vaší e-mailové schránky: