Rozdíl mezi beside a besides

Když se od sebe dvě anglická slova liší jenom v -s na konci, člověka hned napadne, že varianta se -s bude buď množným číslem toho kratšího tvaru, nebo sloveso ve třetí osobě jednotného čísla. To je docela dobrý angličtinářský instinkt, protože u většiny podstatných jmen a sloves to takhle funguje. Občas ale narazíme na dvojice, které ani jedno z toho nejsou.

Beside

Vemte si třeba takové beside. Je to předložka, která se v angličtině používá ve smyslu vedle něčeho. Ve větě funguje takhle:

I don’t want to sit beside Peter. He stinks!
(Nechci sedět vedle Petra. Smrdí!)

Kromě beside v angličtině najdete taky předložku next to, která má většinou stejný význam:

I don’t want to sit next to Peter. he stinks!
(Nechci sedět vedle Petra. Smrdí!)

Dávejte si na to ale pozor, ne vždycky můžete besidenext to zaměňovat. Next to se totiž občas používá ve smyslu téměř, třeba jako v téhle větě:

The test was very difficult. I knew next to nothing!
(Ten test byl hrozně těžký, skoro nic jsem nevěděl!)

V tomto případě beside použít nemůžete, nedávalo by to smysl.

Beside taky najdete v některých frázích, třeba:

  • to be beside oneself – znamená být celý bez sebe (třeba zlostí, zármutkem nebo nějakou jinou silnou emocí): John was beside himself with grief when his husband died.
  • beside the point – když je něco beside the point, je to vedlejší, ireleventaní, nesouvisející: I do like this car, but that’s beside the point, because I can’t afford it.

Besides

Besides je taky předložka, občas se používá i jako příslovce. Do češtiny se dá přeložit různě, například kromě, navíc k, nadto a podobně. Nejlepší asi bude ukázat si to na pár příkladech:

Do you read anything besides Harry Potter books?
(Čteš něco jiného než (kromě) Harryho Pottera?)

There is only one person besides you who really knows me.
(Kromě tebe je jen jeden člověk, který mě opravdu zná.)

Pokud je besides ve větě použito jako příslovce, měli bychom ho z obou stran „občárkovat“:

This car is too expensive, and, besides, I actually like our old car.

Líbil se vám tenhle článek?

Tak to byste měli začít odebírat Anglofila! 🙂 Je to můj newsletter, ve kterém vám každé pondělí v šest ráno vám pošlu kupu zajímavostí o angličtině a Británii přímo do vaší e-mailové schránky: