Czenglish alert: have a bad mood se v angličtině neříká

Dneska se podíváme na další frázi z čenglištiny: když chcete říct, že má někdo špatnou náladu, dejte si pozor na frázi have a bad mood. Ta se totiž moc nepoužívá, mood se v angličtině pojí se slovesem být.

Dneska se podíváme na další frázi z čenglištiny: když chcete říct, že má někdo špatnou náladu, dejte si pozor na frázi have a bad mood. Ta se totiž moc nepoužívá, mood se v angličtině pojí se slovesem být:

  • Don’t ask Peter for anything today, he is in a really bad mood. (Dnes od Petra nic nechtěj, má hodně špatnou náladu.)
  • Why were you in such a bad mood yesterday? (Proč jsi měl včera tak špatnou náladu?)

U slova mood se ještě chvíli zastavíme, hodí se totiž na víc než jenom na špatnou náladu. Můžete ho třeba použít, když chcete říct, že máte na něco chuť/že se vám chce něco dělat:

  • It seems that the voters are in a mood for change. (Vypadá to, že voliči mají chuť na změnu.)
  • Sorry, I’m not coming tonight. I’m in no mood to celebrate. (Promiň, dneska večer nepřijdu. Nemám náladu/chuť slavit.)

Všimněte si, že se slovesem se pojí s to, s podstatným jménem zase s for.

Tohle není jediný způsob, jak v angličtině říct, že máte na něco chuť. Když po něčem toužíte úplně hrozně moc, můžete sáhnout po slovesu crave:

  • Dogs often crave attention of their owners. (Psi často touží po pozornosti svých páníčků.)
  • I always crave sweets at night. (V noci mám vždycky hroznou chuť na sladké.)

A na závěr zpátky k náladám. Z mood se dá udělat i přídavné jméno moody, které kromě Pošuků označuje i někoho, kdo je náladový nebo dokonce trudomyslný:

  • Our neighbour is a very complicated, moody man. (Náš soused je velmi komplikovaný, náladový člověk.)