Anglofil 39

Tohle je číslo Anglofila, každopondělního newsletteru o angličtině & Británii. Jestli se vám bude líbit, tady se můžete přihlásit k odběru.

Hello there!

Dneska to bude celé o angličtině. Podíváme se na slovesa lie a lay (kvíz included 🤓), dvě fráze, ve kterých se objevuje slovo business, a taky na to, jak je to v angličtině s navštěvováním.

Enjoy! 🙂

I.

Slovesa lie a lay jsou snad prokletá. Na zamotání hlavy by bohatě stačilo, že se hodně podobně vyslovují (lie se vyslovuje s a [laɪ] a lay s e [leɪ], protože jasně že jo, vyslovovat písmenka, která v tom slovu opravdu jsou, je přece hrozná nuda; tady je pár nahrávek výslovnosti lie i lay), ony se ale taky podobně používají.

Začněme s lie. To má dva hlavní významy: lhát a ležet. Nás dneska bude zajímat hlavně ten druhý. Funguje hodně podobně jako v češtině, můžete ho používat, když něco někde leží, třeba i na mapě:

 • The dog is lying in bed. (Pes leží v posteli.)
 • The city lies in the middle of the Great Lakes. (Město leží uprostřed Velkých jezer.)

(Úplně na okraj: Všimněte si rozdílu v časech u těchhle dvou vět. V první jsem použil přítomný průběhový, protože ten pes tam leží jenom teď a nejspíš ho brzo někdo vyžene – není to trvalý stav. Město se oproti tomu nejspíš jen tak nesbalí a nepřestěhuje… ledaže by bylo ve Švédsku.)

Lay má taky co do činění s ležením, znamená totiž položit něco (někam):

 • We’re laying a new carpet. (Pokládáme nový koberec.)
 • Peter laid the baby on the bed. (Petr položil dítě na postel.)

Zatím docela jednoduché, že jo? Teď ale bohužel přijde zrada. A bude mít co do činění s tím, jaké tahle slovesa mají minulé tvary. Podívejte:

 • lie (ve smyslu lhát je pravidelné): lied, lied
 • lie (ve smyslu ležet je nepravidelné): lay, lain
 • lay: laid, laid

Jo, vážně. Lie ve smyslu ležet má minulý tvar lay, což v přítomnosti znamená položit. Ale nebojte, zas taková hrůza to není, většinou totiž z kontextu bez problému poznáte, co chce kdo říct. Jen je dobré mít to na paměti. Podívejte se na tyhle ukázkové věty:

 • He lay in bed. (Ležel v posteli.)
 • He lied in bed. (Lhal v posteli.)
 • She laid the phone on the table. (Položila telefon na stůl.)
 • The phone lay on the table. (Telefon ležel na posteli.)

Na závěr pro vás mám pár užitečných frází, ve kterých se slovesa lie a lay objevují: – Pro snášet vejce se v angličtině používá lay eggs a fráze get laid znamená vrznout si (mít sex). – V médiích občas narazíte na lying-in-state. To je označení pro to, když je rakev nějaké osobnosti vystavena, aby se s ní mohla veřejnost rozloučit. V Británii se takhle vzdává pocta zesnulým panovníkům, jejich partnerům a některým premiérům (opravdu jen některým – naposledy takhle poctili Winstona Churchilla v roce 1965).

Používání sloves lay a lie si můžete procvičit v tomhle kvízu u mě na webu.

II.

České navštěvovat můžete použít ve dvou různých situacích:

 • Každý víkend navštěvuji svou babičku.
 • Navštěvuji kurz angličtiny.

Když chcete první větu říct anglicky, máte to docela jednoduché. Stačí použít sloveso visit:

 • I visit my grandmother every weekend.

Na problém ale narazíte, když budete chtít visit napasovat i na druhý význam. V tomhle smyslu (docházet do nějakého kurzu/školy a podobně) se v angličtině totiž používá attend:

 • I attend an English course.

Stejně tak se v angličtině nepoužívá do a school ve smyslu dělat školu.

III.

Dneska to zakončíme dvěma frázemi, které toho mají dost společného: v obou najdete slovo business a obě můžete použít, když vás něco vytočí:

 • That’s none of your business se používá stejně jako české do toho ti nic není. Může přijít vhod, když někdo bude příliš nosy (vlezlý/moc zvědavý). Fun fact: v angličtině taky existuje fráze curiosity killed the cat (doslova zvědavost zabila kočku), která znamená to samé co české kdo se moc ptá, moc se dozví.
 • A mind your own business má zase stejný význam jako starej se o sebe. Mind je popravdě docela zajímavé sloveso, které se určitě jednou dočká samostatného článku.

To je pro dnešek všechno, díky & brzy na přečtenou! 🙂

Cheers,

Tom

P.P.S. Líbilo se vám tohle číslo Anglofila? Tak to byste se měli přihlásit k odběru! 🙂 Každé pondělí v šest ráno vám pošlu spoustu zajímavého čtení nejen o angličtině & Británii.

Od Tomáš Herlík

Jsem překladatel a učitel angličtiny na volné noze, autor Slovníku anglických idiomů a Anglofila, blogu o angličtině a Británii.