Advice, nebo advise? Jak si poradit v angličtině

Významově blízkých slov, která se navíc skoro stejně píšou, má angličtina snad nekonečné zásoby. Po rozdílu mezi affect a effectbesidebesides se podíváme na zoubek dvojici slov advice a advise.

Advice

Advice je podstatné jméno, které znamená rada nebo doporučení:

Monica gave me some good advice.

I need some advice on which iPhone to buy.

Narazíte na něj v celé řadě frází, třeba:

  • follow somebody’s advice – řídit se něčí radou
  • Take my advice! – Dej na mě! / Nech si poradit!
  • take legal advice – poradit se s právníkem
  • ask somebody’s advice – požádat někoho o radu

Advise

Advise je pro změnu sloveso. Znamená poradit nebo doporučit:

She advised us when to come.

I’d advise you to leave the city.

Používá se i fráze advise somebody against something, která znamená varovat někoho před něčím nebo někoho od něčeho odrazovat:

My doctor advised me against smoking.

Pozor taky na rozdíl ve výslovnosti. U advice se na konci vyslovuje s, u advise z:

advice – [ədˈvaɪs]

advise – [ədˈvaɪz]

Hezkým hrnutím rozdílu mezi advice a advise je známý citát prezidenta Trumana:

The best way to give advice to your children is to find out what they want and advise them to do it.

Harry S. Truman

Líbil se vám tenhle článek?

Tak to byste měli začít odebírat Anglofila! 🙂 Je to můj newsletter, ve kterém vám každé pondělí v šest ráno vám pošlu kupu zajímavostí o angličtině a Británii přímo do vaší e-mailové schránky: