Advice, nebo advise? Jak si poradit v angličtině

Významově blízkých slov, která se navíc skoro stejně píšou, má angličtina snad nekonečné zásoby. Po rozdílu mezi affect a effect a beside a besides se podíváme na zoubek dvojici slov advice a advise.

Advice

Advice je podstatné jméno, které znamená rada nebo doporučení:

Monica gave me some good advice.

I need some advice on which iPhone to buy.

Narazíte na něj v celé řadě frází, třeba:

    • follow somebody’s advice – řídit se něčí radou
    • Take my advice! – Dej na mě! / Nech si poradit!
    • take legal advice – poradit se s právníkem
    • ask somebody’s advice – požádat někoho o radu

Advise

Advise je pro změnu sloveso. Znamená poradit nebo doporučit:

She advised us when to come.

I’d advise you to leave the city.

Používá se i fráze advise somebody against something, která znamená varovat někoho před něčím nebo někoho od něčeho odrazovat:

My doctor advised me against smoking.

Pozor taky na rozdíl ve výslovnosti. U advice se na konci vyslovuje s, u advise z:

advice – [ədˈvaɪs]

advise – [ədˈvaɪz]

Hezkým hrnutím rozdílu mezi advice a advise je známý citát prezidenta Trumana:

The best way to give advice to your children is to find out what they want and advise them to do it.

Harry S. Truman